Nyheter

Jag har länge funderat på att skriva om flerspråkig uppväxt med utgångspunkt i barns och ungdomars egna berättelser. Det finns en hel del forskningslitteratur och andra publikationer om två- eller flerspråkighet och även handböcker om hur man kan främja sina barns flerspråkighet i familjen, men de flerspråkigas egna röster hörs mer sällan. Under...

Den 15 november 2023 publicerades slutbetänkandet från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset: "Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset" (SOU 2023:68) ihop med två tillhörande publikationer, intervjuberättelser och forskarrapporter. ...