Aivan ko meitä ei olis ollukhaan / Som om vi aldrig funnits

09.12.2023


Den 15 november 2023 publicerades slutbetänkandet från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset: "Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset" (SOU 2023:68) ihop med två tillhörande publikationer, intervjuberättelser och forskarrapporter.      https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202368/

I delen med forskarrapporterna finns på s. 153-202 min slutgiltiga rapport:

Huss, Leena (2023). Språkförlustens konsekvenser. Om språk, kultur och välbefinnande. https://www.regeringen.se/contentassets/7cd3e7026dd141afac577586da7f8baa/forskarrapporter-sou-2023_68.pdf