"Det gör världen större!" 

12.01.2024

Jag har länge funderat på att skriva om flerspråkig uppväxt med utgångspunkt i barns och ungdomars egna berättelser. Det finns en hel del forskningslitteratur och andra publikationer om två- eller flerspråkighet och även handböcker om hur man kan främja sina barns flerspråkighet i familjen, men de flerspråkigas egna röster hörs mer sällan. Under den senaste tiden har jag bett barn, unga och vuxna svara på ett antal frågor och på basis av deras svar har jag skrivit en artikel som jag hoppas kommer att uppmuntra andra familjer att satsa på flerspråkighet. Artikeln heter "Det gör världen större!" Barn, unga och vuxna berättar om sin flerspråkiga uppväxt. Texten finns under fliken Filer på denna hemsida.