Filer

Här kan du ladda ner nyare filer från olika temaområden.

(2024) "Det gör världen större!" Barn, unga och vuxna berättar om sin flerspråkiga uppväxt. En enkätundersökning.

(2022) Röster om revitalisering. Ett inifrånperspektiv skrevs av Leena Huss och Kaisa Syrjänen Schaal med syfte att låta ett antal engagerade människor komma till tals om hur de ser på revitaliseringsarbetet och vilka tips och råd de kan ge oss andra. 

(2022) Språkförlustens konsekvenser. Om språk, kultur och välbefinnande är en kunskapsöversikt skriven för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

(2021) Texten Hur stärker vi barns möjligheter att lära sig och utveckla sitt nationella minoritetsspråk genom skolan? skrevs som ett konsultuppdrag från Barn- och ungdomsnämnden i Luleå kommun som planerade ett stärkande av undervisningen i och på finska, meänkieli och samiska i förskoleklassen och grundskolan.