Forskning & den nationella minoriteten sverigefinnar  

19.01.2024

Ny portal!

Portalen Forskning & den nationella minoriteten sverigefinnar grundades 2023 för att samla kunskap om forskning och akademiska aktiviteter som berör sverigefinnar. Med ett uppsatsgalleri samt informationssidor om nätverk och projekt siktar vi på att skapa en ny resurs för att hitta forskning med relevans för sverigefinnar och sverigefinskhet.

Webbplatsen är skapad av det sverigefinska forskningsnätverket under ledning av docent Maarit Jaakkola, som tillsammans med emeritaprofessor Leena Huss grundade nätverket i januari 2022 för att föra samman forskare, studenter och intressenter. Inom nätverket uppstod idén att skapa mer synlighet för forskning som berör sverigefinnar, sverigefinskhet och finska språket i Sverige. Vår förhoppning är att webbplatsen ska vara ett skyltfönster för forskning och bedrivas i samarbete med olika sverigefinska aktörer.

Känner du till ett nätverk eller har du ett projekt som skulle kunna presenteras på portalen? Kontakta gärna Maarit Jaakkola, maarit@natminforskning.se!