Om mig

Leena Huss

Professor emerita i finska, Uppsala universitet

Jag är född i Sverige men uppvuxen i Finland. Sedan 1973 har jag bott i Sverige och har tre söner och tre barnbarn som jag talar finska med. Efter studier i ekonomi i Finland och spanska och senare finsk-ugriska språk i Sverige disputerade jag på en avhandling om sverigefinska barns tvåspråkighet. 

Efter det började jag intressera mig bredare för minoritetsspråken i Sverige ur ett språksociologiskt perspektiv. Under de fem första åren efter Sveriges ratificering av Europarådets minoritetskonventioner (2000) var jag den svenska representanten i expertkommittén för den europeiska stadgan för landsdelsspråk och minoritetsspråk vilket väckte mitt intresse för olika länders sätt att handskas med sina minoritetsspråk. Det har också gett mig möjligheten att se på Sverige i ett större europeiskt perspektiv och att hitta nya sätt att främja minoritetsspråk som mycket väl skulle kunna tillämpas i Sverige.


Priser och utmärkelser

2022 

Elämäntyöpalkinto  https://sverigesradio.se/avsnitt/leena-huss-on-saanut-vuoden-2022-elamantyopalkinnon. https://sverigesradio.se/artikel/leena-huss-prisas-for-sitt-minoritetsarbete-far-hederspriset-2022 

2015 

Likavillkorspris, Uppsala universitet.  https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=4248&typ=artikel 

2012 

Årets sverigefinska kvinna  https://sverigesradio.se/artikel/5001835  Vuoden ruotsinsuomalainen nainen https://sverigesradio.se/artikel/5004247 

2011 

Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter, Uppsala universitet  https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/holmdahlpriset/ 

2005 

Pris ur Torsten Janckes minnesfond av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur https://www.svenskaakademien.se/press/beloningar-ur-akademiens-egna-medel 2005

2005 

Belöning, Svenska Akademien. https://www.svenskaakademien.se/press/beloningar-ur-akademiens-egna-medel 2005 


Läs en intervju med mig i Dikko

Uppsala kommuns presentation